เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ

ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ

 

 

รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายมาทอเป็นผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ

ตำบล : ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

15 ตุลาคม 58 08:57:04