เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ยางไก่

ยางไก่

 

 

รายละเอียด : ยางไก่ทำจากไม้ไผ่บ้านทั้งหมด

ตำบล : ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

15 ตุลาคม 58 08:54:07