เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างอย่างยั่งยืน

10 ต.ค.60 เวลา 14.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมจังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วม...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภั

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เข้าร่ว...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอชุมแพ (กช.ภ.อ.)

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวนุชนภา ฤาชาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชุมแพ นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ ร่วมประชุมคณะกรรมกา...

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมต้อนรับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร) โดยนายพันธ์เทพ เส...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์,ชี้แจงงานโค...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอหมายให้ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายนำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/เกษตรกร/ร่วมกิ...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกับนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอสีชมพู ดูแลรับผิดชอบอำเภอชุมแพ ร่วมมอบปัจจัยการผ...

ร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ

วันที่ 7 กันยายน 2560 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมการดำเนินงานร...