เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562/ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุม...

ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2562/ร่วมประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน...

ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 / ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้ นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมก...

ครั้งที่ 20 ประจำเดือนกันยายน 2562/ การฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใน...

ครั้งที่ 19 ประจำเดือนกันยายน 2562/ การฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ...

ครั้งที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2562/อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 16 กันยายน 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอชุมแพ อบรมเกษตรกรเ...

ครั้งที่ 17 ประจำเดือนกันยายน 2562/อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 15 กันยายน 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอชุมแพ อบรมเกษตรกรเ...

ครั้งที่ 16 ประจำเดือนกันยายน 2562/อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 14 กันยายน 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอชุมแพ อบรมเกษตรกรเ...

ครั้งที่ 15 ประจำเดือนกันยายน 2562 / กิจกรรมโครงการสืบสารธนาคารความดี ปี 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 13 กันยายน 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ และนางบุตรดี สิงห์คร นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโคร...

ครั้งที่ 14 ประจำเดือนกันยายน 2562/อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 13 กันยายน 2562 นายอบรมเกษตรกรเวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอชุมแพ ...