เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ จัดฝึกอบรม กิจกรรมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แ...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ จัดฝึกอบรม กิจกรรมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ จัดฝึกอบรม กิจกรรมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุม...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จ...

กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวยใจ"/โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1. เวลา 09.00-12.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรม จ...

คะณทำงานติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นางนิศานาถ คำกุณา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้นำคะณทำงานติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเส...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

:วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุม...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จัดฝึก...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแ...