เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมแพ โดย นายพันธ์เทพ เสาโกศล...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอชุมแพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.20 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และน.ส.ยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลื...

ประชุม อชก.ส่วนอำเภอชุมแพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางอนงค์พรรณ มีเทพ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการ(อชก.)ส่วนอำเภอชุมแ...

ต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ

วันที่25 พฤษภาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจากสำนักงบปร...

อบรม อกม. ระดับอำเภอ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะและมอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรในระดั...

ต้อนรับคณะจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นำทีมโดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมคณะฯเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางณัฐนรี แดงทน นักวิ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ประธานชุมชน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประธานชุมชน ณ ที่ว่าการอำเ...

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

20 เม.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอชุมแพ : ประชุมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 45 คน(ปร...

ขอพรจากท่านนายอำเภอชุมแพ

วันที่ 18 เมษายน 2560 นำทีมโดยท่านเกษตรอำเภอชุมแพ นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ อวยพรปีใหม่ไทย นายอำเภอชุมแพ น...

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

12 เม.ย. 60 นายสุวัจจ์. ประทุมวงศ์. เกษตรอำเภอชุมแพพร้อมด้วยเจ้าที่ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริ...