เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชุมประจำธุรการเดือนพฤศจิกายน 2560

ันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสุทิน โยทคบุรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวนุชนภา ฤาชาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงา...

นายกกาชาดจังหวัดขอนแก่นเยี่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล นายกกาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะฯ พร้อมหัวหน้าส่วนอำเภอชุมแพ ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลชุมแพ อำเภอช...

สาธิตการเกี่ยวข้าว ณ นาแปลงใหญ่ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมบริษัทยันม่า เรื่องสาธิตเครื่องจักรกลเพื่อการลดต้นทุนการผลิต...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ทุกคน เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าท...

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้อ...

โครงการดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างอย่างยั่ง

ันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และตัวแทนสมาชิกเ...

กิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อำเภอชุมแพ

ันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ภาระกิจดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ...

โครงการการพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยในนาข้าวตามเขตความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสำรวจข้อมูลก...

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ ตำบลโนนอุดม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพและผู้จัดการ ธกส.สาขาชุมแพ ร่วมประชุมคณะกรรมกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูล...

ประชุมสัญจรเทศบาลตำบลหนองไผ่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพ...