เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ครั้งที่ 30 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 / ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนกุม...

ครั้งที่ 29 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 /ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชา...

ครั้งที่ 28 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 / ร่วมรับฟัง VDO conference

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ...

ครั้งที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมาย ดังนี้ เวลา 09.00 น. นางสาวธันยพร นาบุต ...

ครั้งที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ ร่วมงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมาย ดังนี้ เวลา 09.00 น. นางสาวลักขณา เมืองแ...

ครั้งที่ 25 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เพื่อวางแผนการดำเน...

ครั้งที่ 24 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 /ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยนางสาวกมลภา ดีพาชู นวส.ชำนา...

ครั้งที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ นายพงศธร เสิกภูเขียว จพง.การเกษตร...

ครั้งที่ 22 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/คณะกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 กลุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยนางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ช...

ครั้งที่ 21 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายพงศธร เสิกภูเขียว เจ้าพนักงานกา...