เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองโบราณโนนเมือง

เมืองโบราณโนนเมือง ตั้งอยู่บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ โนนเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น...

ผาพระนอน (พระปางไสยาสน์)

ผาพระนอน (พระปางไสยาสน์) ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเวียง เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ศิลปสมัยทวาราวดีที่งดงาม...

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย...

ถ้ำปู่หลุบ

ถ้ำปู่หลุบ อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชุมแพ - เลย)ห่างจากอำเภอชุมแพประมาณ 35 กิโลเมตร...

วนอุทยานถ้ำผาพวง

วนอุทยานถ้ำผาพวง อยู่ในเขตตำบลนาหนองทุ่ม จากอำเภอชุมแพไปตามถนนชุมแพ - เลย ประมาณ 30 กิโลเมตร...

ผานกเค้า

ผานกเค้า เป็นภูเขาสูงตระหง่านอยู่ริมน้ำพองในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมแพ...