เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์

เกษตรอำเภอชุมแพ

นายวีระวัฒน์  โยธี 

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลวังหินลาด , ตำบลชุมแพ

 

                                                  

นายกิตติเชษฐ์  รัตนเกื้อ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลโนนสะอาด ,ตำบลนาหนองทุ่ม

นายพงศธร เสิกภูเขียว 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

              รับผิดชอบตำบลนาเพียง , ตำบลขัวเรียง

 

นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองเสาเล้า , ตำบลโนนอุดม

 

นางอนงค์พรรณ มีเทพ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองไผ่

นางบุตรดี  สิงห์คร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลนาหนองทุ่ม, ตำบลโนนหัน

นายฉลาด ช้างยอด 

  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

   รับผิดชอบตำบลไชยสอ

นางสุทิน  โยทคบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชนภา  ฤาชาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุพรินทร์  สีคต

บริการทั่วไป

 

 

22 กุมภาพันธ์ 61 14:59:39