เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างอย่างยั่งยืน

10 ต.ค.60 เวลา 14.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมจังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวผ...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภั

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยนักวิชาก...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอชุมแพ (กช.ภ.อ.)

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวนุชนภา ฤาชาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเ...

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมต้อนรับ นางสา...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร)

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ร่ว...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอหมายให้ร่วม...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

more...