เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ จัดฝ...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ จัดฝึก...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมาย ดังนี้ จัดฝึก...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรั...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรัตน์ ...

กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวยใจ"/โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1. เวลา 09.00-12.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุ...

คะณทำงานติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นางนิศานาถ คำกุณา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัด...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

:วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1.นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรั...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

 
แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ