เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

สัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสานพลังเค...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 12 - 14 กันยายน 61 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื...

โครงการ "นายอำเภอแหวนเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้นางสาวยุว...

โครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันที่ 6,10,11 กันยายน 2561 นายสุวัจจ์ ประชุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญเก...

โครงการสร้างการรับรู้การใข้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสุวัจจ์ ประชุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม (นว...

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ภาระกิจดังนี้ 1. เวลา 10.00 น. นายสุวัจจ์ ป...

โครงการบูรณาการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการบริหารการป...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นายพงศธร เสิกภูเขียว ...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ Field  day 2018