เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ 30 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 / ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตร...

ครั้งที่ 29 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 /ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตร...

ครั้งที่ 28 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 / ร่วมรับฟัง VDO conference

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล ...

ครั้งที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ม...

ครั้งที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ ร่วมงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ม...

ครั้งที่ 25 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564/ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมเจ้...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘

ิ           

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

Field  day  ๒๐๑๙

 

 

 

ผลิตภัณฑ์อำเภอ

more...

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจ้างงานระดับตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎใหม่  อำเภอชุมแพ