เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมประจำธุรการเดือนพฤศจิกายน 2560

ันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสุทิน โยทคบุรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ พร้อมด้ว...

นายกกาชาดจังหวัดขอนแก่นเยี่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสิริพร จังตระกูล นายกกาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะฯ พร้อมหัวหน้าส่วนอำเภอ...

สาธิตการเกี่ยวข้าว ณ นาแปลงใหญ่ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมบริษัทยันม...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน...

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการ...

โครงการดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างอย่างยั่ง

ันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อ...

กิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อำเภอชุมแพ

ันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ภาระกิจดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นางสา...

โครงการการพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยในนาข้าวตามเขตความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นางอนงค์พรรณ มีเทพ นัก...

more...