เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ


ถนนประเสริฐวงศ์ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130 

 

  • โทรศัพท์ : 043-311110
  • โทรสาร : 043-312011
  • อีเมล์ : kk_chumpae@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>