เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562/ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตร...

ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2562/ร่วมประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประช...

ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 / ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ ได้ม...

ครั้งที่ 20 ประจำเดือนกันยายน 2562/ การฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเ...

ครั้งที่ 19 ประจำเดือนกันยายน 2562/ การฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตร...

ครั้งที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2562/อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 16 กันยายน 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้...

ครั้งที่ 17 ประจำเดือนกันยายน 2562/อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 15 กันยายน 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้...

ครั้งที่ 16 ประจำเดือนกันยายน 2562/อบรมเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 14 กันยายน 2562 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘

ิ           

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

Field  day  ๒๐๑๙

 

 

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

 

                     

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...