เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ 29 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563/ให้บริการเกษตรกร,ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1. เวลา 08.30 -16.30 น ...

ครั้งที่ 28 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563/ จัดประชาคม, ลงพื้นที่ตรวจแปลงจัดประชาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ มอ...

ครั้งที่ 27 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563/จัดประชาคมและลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษ๖รกรแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูก

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วัน พุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภ...

ครั้งที่ 26 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 /ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง ,ล

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่อง...

ครั้งที่ 25 ประจำเดอืนพฤษภาคม 2563/ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ :วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายวันที เนื่องชุมพ...

ครั้งที่ 24 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563/ให้บริการเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘

ิ           

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

Field  day  ๒๐๑๙

 

 

 

more...

การเฝ้าระวังใบด่างมันสำปะหลัง