เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2564 /เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ หมู่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุม...

ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2564 /เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุม...

ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564/ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2564

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุม...

ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 /ผู้จัดการธกส.สาขาชุมแพ มอบกระเช้าของขวัญและปฏิทินเนื่องในวันปีให

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 : ผู้จัดการธกส.สาขาชุมแพ มอบกระเช้าของขว...

ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564/ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอ...

ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 / ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษต...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘

ิ           

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

Field  day  ๒๐๑๙

 

 

 

ผลิตภัณฑ์อำเภอ

more...