เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ ๑๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการสานพลังประชา เพื่อรัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ดังนี้ ๑. เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันที เนื่องชุมพ...

ครั้งที่ ๑๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเ...

ครั้งที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดเวทีชุมแพ/ประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชา เพื่อรัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันที เนื่องขุมพล ...

ครั้งที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดเวทีชุมแพ/ประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชา เพื่อรัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพ

ันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ...

ครั้งที่ ๑๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดห

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ; วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเ...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

 

 

 

 

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...