เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการ...

โครงการดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างอย่างยั่ง

ันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อ...

กิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อำเภอชุมแพ

ันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ภาระกิจดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นางสา...

โครงการการพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยในนาข้าวตามเขตความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้นางอนงค์พรรณ มีเทพ นัก...

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ ตำบลโนนอุดม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพและผู้จัดการ ธกส.สาขาชุมแพ ร่วมประช...

ประชุมสัญจรเทศบาลตำบลหนองไผ่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นางอนงค์พรรณ มีเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท...

พิธีฝากเก็บรักษาครุภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่อมกันหนาว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่...

more...