เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ประชุมประจำเดือน เพื่อหารื...

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการถั่วชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้...

ตรวจร้านจินดาวัฒนา ตำบลโนนหัน

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมแพ ,เจ้า...

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561/ประชุม ศพก. ครั้งที่ 1/2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 มีดังนี้ เวลา 10.00 น. นายสุวัจจ์ ...

วันที่ 3 มกราคม 2561

นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ นำทีมจนท.จากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ เข้าขอพรปีใหม่จากนายพันธ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมกำนัน/ผู้...

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2560สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ โดยนายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ เป็นประธาน...

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 อบรมเกษตรกร

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ดังนี้ ...

more...