เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

รับเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวนวดข้าว) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิค

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้นำกลุ่มเกษตรกรตำ...

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมแพ/กิจกรรมตำบลโนนหัน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท่า...

กิจกรรมนาโยน โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลนาเพียง

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายพงศธร เสิกภูเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมนาโยน ณ โรงเรี...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ และนางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบ...

อบรมคณะกรรมการระดับชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีขอนแก่น. อบรมการจัดทำบัญชีแก่คณะกรรมการระดับช...

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชชุมชนชนตามมาตรฐาน ปี 2560

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 น.ส.ยุวรัตน์ บุญเกษม นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอชุมแพ นา...

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ น...

more...