เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2565/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านอารักขาพืช

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายวันที เนื่องชุมพล ...

ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2565/โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 ...

ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2565/ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวันที ...

ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2565/ร่วมอบรมหลักสูตรติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวันที...

ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2565/ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนมกราคม 2565

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายวันที...

ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2565/ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ประจำสัปดาห์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ : วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายวันที ...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

   
องค์ความรู้ ศพก. (25 ส.ค. 64)    
        แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ    องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ         Field  day ๒๐๑๘

ิ           

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี ๒๕๖๑/๖๒

(นายประหยัด  ชำนาญรบ)

Field  day  ๒๐๑๙

 

 

 

ผลิตภัณฑ์อำเภอ

more...

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน