เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จัดเวทีครั้งที่ 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าจัดเวทีชุมชน ครั...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จัดเวทีครั้งที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าจัดเวทีชุมชน ครั...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จัดเวทีครั้งที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าจัดเวทีชุมชน ครั...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จัดเวทีครั้งที่ 2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าจัดเวทีชุมชน ครั...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโ...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเส...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโ...

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบรมเกษตรกรโ...

more...

วิดิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ

แนะนำ ศพก. อำเภอชุมแพ องค์ความรู้เด่น ศพก. อำเภอชุมแพ Field  day 2018